Återställ vätskebalansen regelbundet för att maximera den kognitiva funktionen

Vatten är ett viktigt näringsämne som är nödvändigt för optimal daglig funktion. Vattenbalansen regleras exakt i kroppen och det finns många metoder för att bedöma vätskestatusen. Kognitiv prestation mäter individens uppmärksamhet, kritiska tänkande, färdigheter och minne. Tidigare trodde man att 2% eller mer vätskeunderskott minskar den kognitiva prestandan, emellertid framgår av nyare litteratur att även en vätskeförlust på endast 1-2% påverkar den kognitiva prestationen.

1. Uttorkning påverkar ditt humör

Ett antal studier har identifierat ett samband mellan uttorkning och humörstörningar. I en forskningsstudie från 2012, vid Connecticut universitetet framkallades uttorkning hos friska unga kvinnor genom antingen motion eller motion + vätskedrivande medel (diuretikum) och bedömde effekten på humörstatusen. Uttorkning visade sig resultera i en mätbar ökning av ”total stämningsstörning”

2. Uttorkning minskar den kognitiva förmågan för beslutsfattande och motoriska färdigheter

 Alla vet att man inte kör bil under alkoholpåverkan. Men enligt resultaten från en genomförd studie år 2015 vid Loughborough universitetet, ska vi också undvika kröning uttorkade. Frivilliga begick ett betydligt större antal fel som körfältsbyte och sen inbromsning under en två timmars körsimulering när de gjorde det i uttorkat tillstånd. Faktum är att deras prestation var lika dålig som för personer som genomför liknande test med den lagliga gränsen för alkoholhalten i blodet. Den troliga orsaken är att uttorkning minskar koncentrationen och reaktionstiden.

Minskad koncentration och reaktionstid med anledning av uttorkning har också noterats på ”online gamers”. Spelande utan tillräcklig påfyllnad av vätska med jämna mellanrum leder till sämre resultat, fingerfärdighet och beslutsfattande.

3. Uttorkning gör dig mer känslig för smärta

En av de mer överraskande mentala effekterna av uttorkning är ökad smärtkänslighet. Detta demonstrerades i en studie 2014 av japanska forskare. Volontärer sänkte ned en arm i kallt vatten för att testa känsligheten för smärta medan hjärnan skannades. De rapporterade en lägre smärttröskel (d v s de kände av smärtan tidigare) när de utförde detta test i ett uttorkat tillstånd. Dessa subjektiva rapporter åtföljdes av ökad aktivitet i hjärnområden som var inblandade i smärtan.

4. Uttorkning påverkar minnet

Och om allt detta inte var tillräckligt, har uttorkning också visat sig ha en negativ effekt på minnet. År 2010, mätte forskare vid universitetet i Ohio uttorkningsstatus bland en grupp 21 äldre kvinnor och hade också fullständiga test av både det medvetna minnet och arbetsminnet. Ett starkt samband förelåg mellan vätskebalansstatus och minne, med de mest uttorkade ämnena som presterade sämst på testen.