Bibehåll vätskebalansen under fastan

Korttidsfasta? 16:8 diet? 5:2 diet? Intermittent fasta (IF) är idag en av världens mest populära hälso- och träningsinriktning. Folk använder det för viktminskning, hälsoförbättring och för att förenkla sin livsstil. Flera studier visar att fasta kan ha kraftfulla effekter på kroppen och hjärnan och kan även hjälpa en till ett längre liv.

Intermittent fasta är ett ätmönster med återkommande perioder av att fasta och att äta. Denna fasta specificerar inte vilka livsmedel man ska äta utan snarare när man ska äta dem. I detta avseende, är det inte en diet i traditionell bemärkelse, och kan mer exakt beskrivas som ett ätmönster. Vanliga periodiska fastemetoder innebär dagliga 16-timmars fastor eller fasta i 24 timmar, två gånger per vecka. Det kan sägas att fastan varit en övning under hela människans utveckling. Forntida jägare och samlare hade inte tillgång till stormarknader, kylskåp eller mat tillgänglig året runt. Ibland kunde de inte hitta något att äta. Som ett resultat, av detta har människor utvecklats för att kunna fungera utan föda under längre tidsperioder. Man kan också fasta av religiösa eller andliga skäl, såsom inom islam, kristendomen, judendomen och buddhismen.

När man fastar, händer flera saker i kroppen på cellulär och molekylär nivå. Exempelvis, justerar kroppen hormonnivåerna för att tillgängliggöra kroppens lagrade fett. Cellerna initierar också viktiga reparationsprocesser och förändrar geners uttryck och reglering. Detta kan resultera i viktminskning utan att medvetet begränsa kaloriintaget.

Fastan, när det görs på rätt sätt, kan ha många fördelar. En av de viktigaste företeelserna människor ofta glömmer bort att göra när de fastar är vätsketillförsel. Även lindrig uttorkning kan resultera i trötthet, muntorrhet, törst och huvudvärk - så det är viktigt att dricka tillräckligt med vätska under fastan.

De flesta hälsovårdsmyndigheter rekommenderar knappt två liter vätska dagligen – för att behålla vätskebalansen. Emellertid är den faktiska mängden vätska man behöver, relativt individuell, även om det sannolikt tillhör detta intervall. Eftersom man tillför omkring 20 – 30% av vätskan i kroppen via maten, är ganska lätt att bli uttorkad i samband med fasta. Under en fasta, strävar många att dricka två till tre liter vatten under dagens lopp. Trots allt bör törsten signalera när man behöver dricka mer, så var lyhörd på din kropp. Eftersom kroppen också får elektrolyter från den mat som man äter för att reglera vätskebalansen, är det viktigt att bibehålla elektrolytnivåer när man fastar. Dropp® vätskeersättning kan vara ett bra sätt att bibehålla vätskebalansen, utan onödigt socker.