Byt ut plastflaskor mot en vattenflaska + Dropp®

En miljon plastflaskor köps runt om i världen varje minut och antalet kommer att öka ytterligare med 20% närmsta åren, vilket vissa miljöorganisationer menar kommer leda till en miljökris lika allvarlig som klimatförändringen.

Mer än 480 miljarder plastdrycksflaskor såldes i världen under 2016, en ökning från 300 miljarder på 10 år. Om alla flaskor läggs samman i rad skulle de sträcka sig mer än halvvägs till solen. 2021 kommer detta att öka till 583,3 miljarder, enlig de senaste uppdateringarna från Euromonitor Internationals globala förpackningsutvecklingsrapport.

De flesta plastflaskor som används för läskedrycker och vatten är gjorda av polytylentereftalat (PET) som är återvinningsbart. Eftersom dessa används i hela världen, görs insatser för att samla in och återvinna flaskorna i syfte att förhindra dem att förorena haven.

Färre än hälften av de flaskor som inhandlades 2016 samlades in för återvinning och endast 7% av de som samlats in förvandlades till nya flaskor. Istället hamnar de flesta plastflaskorna på soptippen eller i havet.

Många människor är medvetna om denna situation, men eftersom det inte finns någon global plan för att minska förbrukningen av plastflaskor har många människor börjat ta med sig sitt egna vattenflaskor och fylla dem med kranvatten. Dropp® passar perfekt för att användas med vatten i återanvändbara vattenflaskor. En förpackning Dropp® innehåller 20 brustabletter som kan användas för att ge 2,4 liter dryck för konsumtion efter behov. Detta är såklart ett mer hållbart alternativ till konsumtionen av drycker när man är på språng.             

Dropps® förpackning har också utformats för att minska dess ekologiska fotspår. Genom att endast ha ett språk på förpackningen har Dropp® inget onödigt emballage runt plaströret. Plast består primärt av en eller flera polymerer som blandas med olika tillsatser. Olika plast har olika kompositioner och molekylvikter, och därmed olika återvinningsresultat. Dropps® förpackning är tillverkad av polypropen av medicinskt slag vad gäller röret och polyetenen för locket. Båda plasterna är bäst ur ett återvinningsperspektiv, eftersom de lätt kan sorteras, bearbetas och inhandlas av en kund för ett annat ändamål. Det är också att föredra att endast använda minimalt med färger och tryck ur återvinningssynpunkt. Med Dropps® förpackning har vi försökt att på bästa sätt uppfylla kraven för att produkten ska kunna återvinnas för alternativ användning.