Förlorad vätska under fysisk träning påverkar prestanda och återhämtning

Trots den allmänt kända betydelsen av vatten i våra kroppar, så tar inte många idrottare allvarligt på effekterna av ordentlig vätskekonsumtion under och efter prestationen.

Vatten upprätthåller blodvolymen, reglerar kroppstemperaturen och är involverad i muskelsammandragningar. Svettning regleras av det autonoma nervsystemet och styrs omedvetet av hypotalamus; strukturen i hjärnan som reglerar kroppens status quo. Svettning är kroppens primära sätt att bibehålla optimal kroppstemperatur. Konsumtion av vätskor fyller på vätskan som förlorats under träningen. Att återställa vätskebalansen med vatten och elektrolyter upprätthåller normal muskelfunktion, hjälper till att förhindra en minskning av fysisk prestationsförmåga och minskar risken för värmeutmattning. Symtomen för värmeuttmattning på grund av ansträngning är takykardi, hypotoni, hyperventilation, kräkningar, diarré, kramper och koma. Trots dessa allvarliga effekter reflekterar inte många idrottare över betydelsen av vätskans inverkan på prestationsförmågan.

Svettförlust som motsvarar 2% av kroppsvikten orsakar en märkbar minskning av fysisk och mental prestationsförmåga. Förluster på 5% eller mer av kroppsvikten under fysisk aktivitet kan minska arbetsförmågan med cirka 30%.

Vatten och elektrolyter finns i de flesta kemiska reaktioner som är involverade i prestationsförmågan. Det är viktigt att idrottares vätskenivå är i balans, under och efter fysisk aktivitet för att uppnå maximal prestation. Mängden vatten och elektrolyter som behöver tillföras kroppen är beroende på vilken typ och längd av fysisk aktivitet samt miljötemperatur i vilken den fysiska aktiviteten utförs.