Hur kan jag veta om jag är uttorkad?

Ett av de första tecknen på uttorkning är törst. Lindrig uttorkning kan också orsaka muntorrhet, huvudvärk, trötthet och brist på energi. Knäsvaghet är ett annat vanligt symptom. Om man kissar mindre än tre eller fyra gånger dagligen och mindre mängder är man förmodligen lindrigt uttorkad. Ett annat tidigt tecken på uttorkning är att urinen är mörkare gul än normalt. Uttorkning kan också orsaka förstoppning.

Om man tror sig ha pågående lindriga uttorkningsproblem, kan ett sätt att kontrollera vara att mäta urinmängden under 24 timmar, det bör vara minst en liter. Tecken på måttlig, snarare än lindrig, uttorkning omfattar yrsel, muskelkramper, bleka och nedsänkta ögon. Sök medicinsk rådgivning om du har dessa symptom. Man kan vara svårt uttorkad om man, förutom nämnda symptom, blir förvirrad eller tappar orienteringen, svårigheter med att bli väckt, blåa läppar eller att andningen/pulsen blir snabb. Man kan också känna irritation eller slöhet.

Svår uttorkning är farlig och man behöver akut medicinsk behandling.