Motverka "Keto-influensa" med vätskeersättning

När du begränsar kolhydrater, genom exempelvis LCHF-dieter, börjar kroppen att bearbeta elektrolyter på ett annat sätt. Detta beror på att njurarna utsöndrar mer natrium vid låga insulin-nivåer. Eftersom det är en delikat balans mellan natrium och andra elektrolyter i kroppen, kan denna ökning av natriumutsöndring påverka och störa andra elektrolyter.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I vissa fall leder obalansen till symptom som ibland beskrivs som "keto-influensa". Symtomen är vanligtvis tillfälliga, men de kan fortsätta på obestämd tid om dina elektrolyter fortsätter att hålla sig i obalans. Dropp® vätskeersättning kan hjälpa till att balansera och ersätta kroppens elektrolyter under perioder av lågt kolhydratintag.