Upprätthållande av vätskebalansen under cancerbehandling

Cancer - kemoterapi och medicinering orsakar många biverkningar som ökar risken för uttorkning. Exempelvis kräkningar, diarréer, illamående, aptitlöshet och feber. Många biverkningar ökar hastigheten vid vilken kroppen expanderar vätska. Faktum är att uttorkning är så vanlig efter kemoterapi att vissa läkare ordinerar IV-vätskor ett par dagar efter behandling.

En god vätskebalans kräver nästan konstant påfyllnad. Vid cancerbehandling, då kroppen förbrukar vatten snabbare ökar sannolikheten för uttorkning.

Infektion och feber: Infektioner är vanliga för individer som kämpar med cancer och feber är en efterföljande biverkning. Feber ökar kroppstemperaturen och påskyndar metabolismen, som i sin tur ökar vätske- och elektrolytförlusten genom svettning.

Kräkning och diarré: Dessa vanliga biverkningar vid kemoterapi-behandling orsakar snabb förlust av vätska och elektrolyter. Beroende på behandlingens längd och svårighetsgrad, kan en patient behöva komplettera vatten och elektrolytintaget för att kompensera extrema förluster av dessa näringsämnen.

Bristande aptit, illamående, munsår: Att inte dricka tillräckligt med vatten är vanlig orsak till uttorkning, och alla tre nämnda symptom avskräcker patienter från att konsumera vatten frivilligt. Att smutta vätskor långsamt kan hjälpa till att lindra drickandet vid munsår och illamående.

 Att vara uttorkad betyder mer än att bara förlora vätska; det betyder också att det inte finns tillräckligt med elektrolyter, mineraler och joner som transporteras i kroppsvätskor och är så viktiga för en väl fungerande kropp. Bibehåll vätske- och elektrolytbalansen genom en balanserad kost och regelbundet intag av vatten, samt Dropp®, efter behov.