Vad är vätskeersattning?

Vätskeersättning är en vetenskapligt underbyggd blandning av salter, glukos och elektrolyter som underlättar kroppens vätskeupptag och motverkar uttorkning och vätskebrist. Elektrolyter är mineraler i kroppen som har en elektrisk laddning. De finns i ditt blod, vävnader och andra kroppsvätskor. Elektrolyter är viktiga eftersom de hjälper till att balansera mängden vatten i kroppen och motverkar vätskebrist.

”Sodium-glucose cotransporter” är det underliggande vetenskapliga grundorsaken för vätskeersättning, vilken studerades och beprövades mellan åren 1957 och 1975. Det observerades att det i tunntarmen, där minst 10 liter vatten passerar dagligen, krävs en viss mängd glukos och natrium, för att få vattnet att passera genom tarmväggen till blodet med snabbare och större volym. Det konstaterades vidare att två till tre gånger så mycket vatten absorberades i kroppen med denna mekanism än utan detta aktiva transportsystem. Följaktligen innebär det också att viktiga elektrolyter tillförs kroppen med en högre hastighet (och volym) vilket snabbare återställer vätskebalansen.

Vätskeersättning har använts sedan 1969 då det godkändes och började rekommenderas av UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO). I över 20 år, har WHO studerat sammansättningen för vätskeersättning baserat på omfattande forskning. WHO har sedermera rekommenderat en optimal blandning för att maximera hastigheten och volymen av vätskeupptaget till kroppen. Det är denna forskningsbaserade kunskap som utgör grunden för Dropp® vätskeersättning.