Varför har Dropp® endast växtbaserade sötningsmedel och inga tillsatser och inga syntetiska smakämnen?

Dropp® har medvetet valt att använda sig av växtbaserade sötningsmedel, utan tillsatser och syntetiska smaker vid utformningen av Dropp®. Detta har gjorts eftersom det på lång sikt anses vara bättre för hälsa och miljö.

Enligt en studie som publicerats i tidskriften ”Molecules” har sex vanliga konstgjorda sötningsmedel påverkan på möss tarmbakterier. Det är forskare vid Ben-Gurionuniversitetet i Negev i Israel och Nanyangs tekniska universitet i Singapore som testat acesulfamkalium, advantam, aspartam, neotam, sackarin och sukralos.

Forskarna kunde se att bakteriefloran i mössens matsmältningssystem tog skada vid en given koncentration av sötningsmedel. Det räckte med att mössen kom i kontakt med så lite som ett milligram per milliliter sötningsmedel för att påverka tarmbakterierna negativt. Samma bakterier som undersöktes finns även hos oss människor och forskarna har därför dragit slutsatsen att sötningsmedel kan påverka vår hälsa negativt.                                                                                   

Forskarna skriver vidare att tarmfloran spelar ”en avgörande roll för människans ämnesomsättning” och att artificiella sötningsmedel kan påverka vår hälsa, till exempel genom att framkalla glukosintolerans. Dessutom är vissa av effekterna av de nyare sötningsmedlen, bland annat neotam, fortfarande okända.

Ur miljösynpunkt är syntetiska sötningsmedel, smaker och tillsatser starka kemiska föreningar som inte kan brytas ner fullt ut i kroppen. Naturen kan heller inte bryta ned dessa ämnen på grund av deras onaturliga ursprung. Rester av sötningsmedel släpps i regel ut i naturen genom hushållsavfall, avlopp och läkemedel. 

Eftersom dagens vattenreningstekniker inte kan ta bort konstgjorda ämnen ur vattenreningsprocessen kan man observera att vattenorganismer, bland annat alger och vattenloppor, har tagit skada från rester av sötningsmedel. De har i sin tur en inverkan på fisken, om vilken inga långtidsstudier ännu gjorts. Eftersom problemet fortfarande är förhållandevis nytt, i ett vetenskapligt tidsperspektiv, är det inte möjligt att hänvisa till studier som direkt berör effekterna av sötningsmedelsrester (avfall) på människan. Emellertid har acesulfam, aspartam och sukralos hittas i grundvattnet i Europas utvecklade länder. Inga långsiktiga prognoser har gjorts ännu, men nuvarande trender indikerar att problemet ökar.